punts-cbp-04.png

Festival Amb So De Cobla 2018

Client: Seed + Comunicant Bona Premsa per a Festival Amb So de Cobla

Campanya de premsa d’Amb So de Cobla, l’únic festival exclusiu de música de cobla de Catalunya, Palamós 2018. Roda de premsa al Departament de Cultura – Palau Marc, Barcelona

Fotos: Festival Amb So de Cobla