punts-cbp-04

Galacticat

Mostra de cinema fantàstic i de terror de Ponent.
Tàrrega

Client: Galacticat

Gabinet de premsa de les edicions del Galacticat dels anys 2018, 2019 i 2020.

Fotos: Joaquim Riera