punts-cbp-04

Marta Quintana Gestoria Alimentària

Client: Marta Quintana Gestoria Alimentària

Campanya de premsa, protocol de comunicació, assessorament en xarxes i web

Fotos: Paula Felis