punts-cbp-04

Orum Center

Equip multidisciplinari de professionals del món de la salut amb més de 20 anys d’experiència: psicologia, pedagogia, psicopedagogia, logopèdia, psiquiatria, neuropediatria i neuropsicologia.

Client: Orum Center

Gabinet de Comunicació extern

Fotos: Alexandra Balaguer