punts-cbp-04

T’he Trobat

CIient: Sònia Morell, assessora d’estil i creadora de T’he Trobat

Gabinet de premsa extern de T’he Trobat

Fotos: Adrià Ropero (Defoto)