punts-cbp-04

Umbilical

Client: David Pradas 

Campanya de premsa dels concerts Umbilical del pianista David Pradas